Fragment kadru z filmu "Park Jurajski" (1993).

Czytaj dalej

DRESZCZOWIEC DOSKONAŁY. ROLA NARRACJI SUBIEKTYWNEJ W BUDOWANIU SUSPENSU NA PRZYKŁADZIE FILMU „PARK JURAJSKI” (1993)

W języku angielskim funkcjonuje od przynajmniej trzech wieków idiom a perfect storm, który, choć została podjęta próba przeszczepienia go do języka polskiego jako „sztorm doskonały”, niestety się nie przyjął. Sformułowanie to oznacza zbieg najczęściej nieszczęśliwych i niezamierzonych wypadków, których połączenie prowadzi do bardzo mało prawdopodobnego w innych warunkach wydarzenia. […]

czytaj dalej DRESZCZOWIEC DOSKONAŁY. ROLA NARRACJI SUBIEKTYWNEJ W BUDOWANIU SUSPENSU NA PRZYKŁADZIE FILMU „PARK JURAJSKI” (1993)

Fragment kadru z filmu "Żona" (2017).

Czytaj dalej

UWIKŁANI W MAŁŻEŃSTWO, CZYLI TEORIA JUDITH BUTLER A FILM „ŻONA” (2017)

W 1990 roku amerykańska filozofka, Judith Butler, opublikowała książkę pod tytułem „Uwikłani w płeć”. Dość szybko okazało się, że był to przełom w ruchu feministycznym, a także podwalina teorii odmienności, zwanej z angielskiego queer theory. […]

czytaj dalej UWIKŁANI W MAŁŻEŃSTWO, CZYLI TEORIA JUDITH BUTLER A FILM „ŻONA” (2017)