Fragment kadru z filmu "Pruska kultura" (1908).

Czytaj dalej

POLSKA KULTURA, CZYLI CO NAM ZOSTAŁO Z POCZĄTKÓW KINEMATOGRAFII NA ZIEMIACH POLSKICH

Pierwsze istotne daty w historii polskiego kina przypadają na lata 90. XIX wieku. Wtedy też działalność rozpoczęli filmowcy i wynalazcy tacy, jak Bolesław Matuszewski, Piotr Lebiedziński, Kazimierz Prószyński czy Jan Szczepanik. […]

czytaj dalej POLSKA KULTURA, CZYLI CO NAM ZOSTAŁO Z POCZĄTKÓW KINEMATOGRAFII NA ZIEMIACH POLSKICH

Fragment kadru z filmu "Żona" (2017).

Czytaj dalej

UWIKŁANI W MAŁŻEŃSTWO, CZYLI TEORIA JUDITH BUTLER A FILM „ŻONA” (2017)

W 1990 roku amerykańska filozofka, Judith Butler, opublikowała książkę pod tytułem „Uwikłani w płeć”. Dość szybko okazało się, że był to przełom w ruchu feministycznym, a także podwalina teorii odmienności, zwanej z angielskiego queer theory. […]

czytaj dalej UWIKŁANI W MAŁŻEŃSTWO, CZYLI TEORIA JUDITH BUTLER A FILM „ŻONA” (2017)